Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 6600 การยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) – (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)

ที่ ศธ 04009/ว 6600 การยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) – (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)

ศธ 04009.ว6600 ลว 7 พย 65

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แก้ไข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายชื่อ สพท. ที่เกี่ยวข้อง
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

About กผอ. สพร.

Check Also

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

    ร …