Breaking News
Home / หนังสือราชการ / โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

บท._แจ้งเวียนสำนักโครงการฝึกอบรมพัฒนาสติฯ

กำหนดการโครงการพัฒนาสติฯ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ศธ 04009/ว 606 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ศธ04009/ว 606 ล …