Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับทราบนโยบายเร่งด่วน และข้อราชการต่าง ๆ ที่จะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

ข้อมูลจาก:

รายละเอียดเพิ่มเติม: