Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 879 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04009/ว 879 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 

สพฐ ที่ ศธ 04009 ว 879 ลว 20 ก.พ.2566 

ศธ 0203.7 ว 6 ลว 25 ม.ค.66 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนฯ