Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 2411 เรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 10 เมษายน 2567)

ศธ 04009/ว 2411 เรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 10 เมษายน 2567)

 

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009_ว 2411 ลว.10เม.ย.67 (ส่งคืน พรก. เหตุพิเศษ 67)

สิ่งที่ส่งมาด้วย_แบบรายงานส่งคืนฯ