Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/3321 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เรื่องการใช้อัตราว่างที่เหลือจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/3321 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เรื่องการใช้อัตราว่างที่เหลือจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567