Breaking News
Home / หนังสือและคู่มือ

หนังสือและคู่มือ

วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564)

      ดาวน์โหลด    >>> วาร …

Read More »

คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  >> คู่มือหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง …

Read More »

แนวทาง การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน (ระยะที่ 3) “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

>>>  หลักสูตรข้าราชการใหม่ 64   &nbs …

Read More »

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

    >>> คู่มือสอบแข่งขันฯ ปี 25 …

Read More »

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ว 1 ปี 64 ล่าสุด

Read More »

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

>>> คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่ว …

Read More »

วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

Read More »

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯรอง ผอ.สพท.62

Read More »