Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว1898 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ ศธ 04009/ว1898 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.ว1898

2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สถานศึกษา)

3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ในสำนักงาน)

4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (พรก-ลูกจ้าง)

5.แนวปฏิบัติ 1 – 3

About กผอ. สพร.

Check Also

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ของกรมสรรพากร ตั้งแต่ลำดับที่ 28 – 37

รายละเอียด > …