Home / หนังสือราชการ / ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว5412 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว5412 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

หนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ว5412 แจ้ง สพท

01หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ให้ สพฐ.ร่างจัด38ค(2)

02แนวปฏิบัติ 03แบบแสดงความประสงค์

04-08บัญชี(ตัวอย่าง)

04-08บัญชี (สพป. และ สพม. เดิม)

04บันทึกสรุปความประสงค์

05-08บัญชี (สพม.ใหม่)