Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายณรงค์ แผ้วพลสง เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2559

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยกา …

Read More »

ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E2 ครั้งที่ 8/2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษ …

Read More »

สพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือให้โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือให้โรงเรียนในจังหวัดชายแดน …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 438/2559 รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยม-รับฟังแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังแผนการดำเนิน …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 436/2559 ปรับองค์ประกอบ อกศจ.และเร่งบรรจุครูผู้ช่วย-การย้ายผู้บริหารโรงเรียน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษ …

Read More »

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18&n …

Read More »

คณะผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้างในสพฐ.พรอ้มใจร่วมลงนามไว้อาลัย ณ หอ้งประชุมสพฐ.4กระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้างในสพฐ.พรอ้มใจร่วมล …

Read More »

ศธ.เตรียมความพร้อมครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นแรก

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอ …

Read More »

ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับ สสส.

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรว …

Read More »

ศธ. ร่วมกับ สสส. ประชุมหารือนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รั …

Read More »