Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายในการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายในการการประชุมเชิงปฏิบัติก …

Read More »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ศธ.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด …

Read More »

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เมื่ …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายในการประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายในการประชุมคณะทำงานยกร่างร …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

              & …

Read More »

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ. มติ …

Read More »

ผลประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนร่วมพัฒนา

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่ากา …

Read More »