Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะ …

Read More »

ข้อมูลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ข้อมูลการดำเนินการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชก …

Read More »

สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2567

สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ …

Read More »

ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตร …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานจริยธรรม กวพ. สพร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน …

Read More »

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเ …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” เปิดโครงการการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2567 สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการค …

Read More »

สพฐ. หารือร่วมกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. วางแนวทางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผอ.สพท. มุ่งประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เ …

Read More »