Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยก …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหา …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ มอบนโยบาย เยี่ยมและติดตามการประชุมเช …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและบรรณาธิการกิจคู่มือแนวทางการบริหารงานบุคคล โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เก …

Read More »