Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 สพฐ. อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เลขาธ …

Read More »

เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566 วันสุดท้าย

ผอ.สพร. ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกฯ รอง ผอ.สพท. ปี 2 …

Read More »

เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ผอ.สพร. ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกฯ รอง ผอ.สพท. ปี 2 …

Read More »

การประชุมการนำเข้าข้อมูล eMENSCR ประจำปี 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล (บุคลากร สพท.)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ …

Read More »

พิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมกา …

Read More »