Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพร. เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามมาตราการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุดา สุขอ่ำ ผ …

Read More »

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อนุม …

Read More »

สพร. จัดประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวม สพฐ.

การประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวมสำนักงานค …

Read More »

สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบริหารงานบุ …

Read More »

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย (ก.ค.ศ. สกศ. สพฐ.)

(11 ธ.ค. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป …

Read More »

การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More »

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย

(13 พ.ย.62) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายก …

Read More »

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เห …

Read More »

ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรคืนอัตราเกษียณฯ 24,319 อัตรา พร้อมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(2 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ …

Read More »