Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

                    วันที่ 30 กรกฎาคม 25 …

Read More »

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ไปยังหน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธ …

Read More »

(29 มิถุนายน 2564) ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มอบนโยบายในการประชุมรับฟังการปฐมนิเทศชี้แจงและเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    (29 มิถุนายน 2564) ดร.อนันต์ พันนึก …

Read More »

ข้อมูลการดำเนินการ สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

       

Read More »

การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ครั้งที่ 4/2564

การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ คร …

Read More »

ประเด็นการนำเสนอของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2564

รายละเอียด   >>> การย้ายผู้บริหารสถา …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

📌สำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานเครื่อ …

Read More »

ครม. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ …

Read More »

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน”

ที่มาhttps://www.facebook.com/OTEPCofficial/photos …

Read More »

สถิติจำนวนผู้สมัคร ตำแหน่งทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการบุคลากรอื่น 38 ค(2) ภาพรวมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

Read More »