Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ศธ.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ …

Read More »

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ย …

Read More »

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึง …

Read More »

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ

  (9 ตุลาคม 2563) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ …

Read More »

ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 8 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติ …

Read More »

ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติแ …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายความร …

Read More »

สพร. จัดประชุมเตรียมการคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สพร. จัดประชุมเตรียมการคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูต …

Read More »