Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

                       วันที่ 13 ธันวาคม …

Read More »

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

        วันที่ 8 ธันวาคม 2564 …

Read More »

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

        วันที่ 15 พฤศจิกายน 25 …

Read More »

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ฯ

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ดร.อนันต์ พ …

Read More »

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 …

Read More »

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

        วันที่ 6 พฤศจิกายน 256 …

Read More »

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒน …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ

    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายสุทธิช …

Read More »