Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

          สำนักงานคณะกรรม …

Read More »

ภาพพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัด สพฐ.

          ภาพพิธีรับสายสะ …

Read More »

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางบริหารงานโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

      วันที่ 27 -29 เมษายน 2565 ดร.อนันต …

Read More »

การประชุมเตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

    วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เ …

Read More »

การประชุมเตรียมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์

      วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9. …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

    ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน …

Read More »

สพร. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ ประจำปี 2565

สงกรานต์ ประจำปี 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาระบบบริหารง …

Read More »

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2565

              & …

Read More »