Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

📌สำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานเครื่อ …

Read More »

ครม. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ …

Read More »

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ(ใหม่) “กรณีเปลี่ยนสายงาน”

ที่มาhttps://www.facebook.com/OTEPCofficial/photos …

Read More »

สถิติจำนวนผู้สมัคร ตำแหน่งทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการบุคลากรอื่น 38 ค(2) ภาพรวมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

Read More »

ข้อมูลสถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2564 ภาพรวมทั่วประเทศ ว 16 และ ว 17

Read More »

ประวัติ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากการที่ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 256 …

Read More »

การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1/2564

เว็บไซต์ การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรกา …

Read More »

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ …

Read More »