Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 23)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวม …

Read More »

สพฐ.แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560”

สพฐ.แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับ …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (The Synergy Teamwork)

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการท …

Read More »

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ห้องเรียนกีฬา..บ่มเพาะต้นกล้านักกีฬาไทย”

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ห้อง …

Read More »

สพฐ.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

สพฐ.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ป …

Read More »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในโรงเรียน โครงการ กพด.

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ …

Read More »

สพฐ.ร่วมกับ กฟผ.มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น ปี 2559 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกเยาวชนไทยลดใช้พลังงาน

สพฐ.ร่วมกับ กฟผ.มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่น ปี 2559 ด้ …

Read More »

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ มหัศจรรย์แห่งพระเมตตา พระกรุณาล้นฟ้า ทั่วพาราร่มเย็น”

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ มหั …

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชที่ 9มอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ณ ห้องสีเขียว. สพฐ.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชที่ 9มอบเงิน …

Read More »