Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 22)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาฯ

สำนักบริหารงานการศืกษาภาคบังคับ. สพฐ.จัดประชุมเชิง …

Read More »

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ …

Read More »

เลขากพฐ.ติดตามความพร้อม 4 โรงเรียนรับพระราชทานอาคารต้านแผ่นดินไหวที่เชียงราย

เลขากพฐ.ติดตามความพร้อม 4 โรงเรียนรับพระราชทานอาคา …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงาน”เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงาน"เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ …

Read More »

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานรับมอบเงิ …

Read More »

รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดประชุมโครงการเสริมสร้า …

Read More »

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ขับเคลื่อนนโยบายภายใต้กรอบ 6 ยุทธศาสตร์ ที่เชียงราย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ขับเคลื่อนนโยบายภ …

Read More »

รมช.ศธ. มอบนโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รมช.ศธ. มอบนโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวม …

Read More »

สพฐ.แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560”

สพฐ.แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับ …

Read More »